Advies afvalmanagement

Wij helpen uw bedrijf bij het opzetten van een optimaal afvalsysteem dat direct inpasbaar is in de Bedrijfsinterne Milieuzorg (BIM).

Wij bieden een totaalpakket aan diensten en producten volgens de ABC methodiek. Dit is een vanuit de dagelijkse praktijk ontwikkeld Afvalstoffen Beheers Concept.

Balans in uitvoerbaarheid en kostenbeheersing
Het doel van het ABC is een systeem voor inzameling van afval en reststoffen volgens de best mogelijke balans tussen praktische uitvoerbaarheid en kostenbeheersing. Vanzelfsprekend passend binnen alle bestaande wet- en regelgeving. En zodanig dat milieuzorg een wezenlijk onderdeel wordt van het bedrijfsmanagement, maar ook een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks handelen van uw medewerkers.

Wij gaan als volgt te werk:
1. Formuleren van uitgangspunten en wetgevingseisen
2. Vastleggen van de 0-situatie
3. Ontwikkelen van het operationele plan
4. Financiële onderbouwing
5. Implementatie van het plan en planning van de uitvoering

Operationele plan
Hierin wordt de volledige in- en externe afvallogistiek beschreven. Het volledige afval- en reststoffenbeheer en welke hulpmiddelen worden ingezet. En de inzet van eigen medewerkers of door ons gedetacheerde medewerkers.
Wij kunnen het hele traject voor u verzorgen en alle diensten en producten van onze zusterorganisaties staan tot uw beschikking, terwijl u maar met één contactpersoon afspraken hoeft te maken.

Meer redenen om met ons in zee te gaan