Disclaimer

© 13 februari 2009 – Van der Heiden Milieu, Zeewolde. Alle rechten voorbehouden. Geen onderdeel van deze website, daaronder tekst en fotomateriaal begrepen, mag worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook middels kopie, print, microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Heiden Milieu. Het zonder toestemming kopiëren of gebruiken van deze website maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Van der Heiden Milieu en door haar ingeschakelde derden, waaronder Maria Heijdendael Fotografie.

Van der Heiden Milieu heeft deze website met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en de website wordt door haar onderhouden. Van der Heiden Milieu staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Van der Heiden Milieu aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze website en de daarop geplaatste informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten voortvloeiende uit het bezoeken van deze website. De gegevens op de website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Van der Heiden Milieu verplicht zich niet de informatie op de website te actualiseren dan wel eventuele fouten te corrigeren. De gegevens op deze website geven algemene informatie en de gebruiker van deze website kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht ontlenen.

Van der Heiden Milieu kan niet garanderen dat deze website continue foutloos functioneert. Indien er op deze sites links naar andere websites worden aangeboden betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat Van der Heiden Milieu verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan.

Voorzover de gebruiker van deze website gebruik maakt van de diensten en goederen die door Van der Heiden Milieu op deze website worden aangeboden, zijn op die diensten uitdrukkelijk de Algemene Verkoopvoorwaarden van Van der Heiden Milieu toepassing. Bij gebruik van deze diensten of goeden wordt gebruiker geacht te hebben ingestemd met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Icova-groep

Van der Heiden Milieu maakt onderdeel uit van de Icova-groep. Een groep bedrijven gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van afvalstromen in Noord-holland, Utrecht en Flevoland. Daarnaast beschikken wij over Icopower. Een moderne ‘fabriek’ waar wij van afval energiepellets produceren. Wij maken wat van uw afval. Ook dat is Van der Heiden Milieu. Aangenaam!

Contactgegevens

Bezoekadres & Postadres:
Baardmeesweg 36
3899 XS Zeewolde
tel: 036 - 52 18 200
info@vanderheidenmilieu.nl

© heiden 2017