Documentatie

Via het submenu kunt jaarverslagen van zowel de ICOVA-groep als onze moedermaatschappij Shanks Nederland inzien, kunt u de verkoopvoorwaarden en folders nog een rustig nalezen en geven wij u graag een overzicht van onze geldende vergunningen en certificaten. Vanwege het belang van wet- en regelgeving in onze sector kunt u via submenu hier ook meer over te weten komen, dit belang komt ook tot uitdrukking in de beleidsverklaring milieu en kwaliteit die via het submenu te vinden is.

Mocht u desondanks vragen hebben of over gedrukte exemplaren van foldermatiaal willen beschikken neemt u dan gerust contact met ons op.