Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Regelgeving

Wij bieden totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen. Niet iedereen kan en mag zo maar activiteiten met afvalstoffen verrichten, de overheid ziet hier strikt op toe.

Wij beschikken over een uitgebreide milieuvergunning en de nodige certificaten maar dat is niet voldoende. Continue dienen wij de actuele ontwikkelingen in en buiten Nederland op gebied van milieu, veiligheid en afvalstoffenregelgeving op de voet te volgen. Wetgeving is immers aan continue verandering onderhevig ingegeven door technologische ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht en politieke conjunctuur. Wij volgen al deze veranderingen en vertalen deze naar onze dagelijkse praktijk. Dat gebeurt grotendeels achter de schermen, u merkt er niets van, maar u weet dat uw afvalstoffen altijd conform wettelijke eisen wordt ingezameld, getransporteerd en verwerkt. Dat is een prettige gedachte.

Hieronder treft u een aantal links aan waar u als belanghebbende of geïnteresseerde wellicht ook wat aan heeft.

Beleid en Regelgeving

Op de site www.eu-milieubeleid.nl is verdere informatie te vinden met betrekking tot het Europese milieubeleid.

Het doel van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) is om alle meldingen te registreren van binnenlandse transporten van gevaarlijk afval, bedrijfsafval en scheepsafval.

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en toezicht op deze bedrijven.

Agentschap NL is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. het Agentschap bestaat uit vijf thematische divisies met een gecentraliseerde bedrijfsvoering en één forntoffice. De divisies houden zich bezig met de uitvoering van overheidsbeleid rond de thema's Duurzaamheid, Innovatie en Internationaal.

Deze website geeft u verdere informatie over het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP).

Informatieve sites voor consumenten en scholieren

Milieu Centraal is een landelijke organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen.

Jaarlijks produceert elke Nederlander thuis zo'n 550 kilo huisvuil. Ook bij de industrie, bouwen, slopen, handel en dienstverlening komt afval vrij. In totaal zo'n 50 miljard kilo. Omgerekend is dat nog eens ruim 3000 kilo per inwoner. De overheid wil deze aantallen terugdringen en het afval wat toch ontstaat recyclen. Op de site van de rijksoverheid leest u daar meer over.

Onafhankelijke publicaties met betrekking tot de afvalbranche leest u op www.afvalonline.nl

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van afvalbedrijven die actief zijn in de gehele keten: van inzameling, recycling, hergebruik en rioleringsbeheer tot en met de verwerking van afval.

Blijf uit de dode hoek is een educatieve site die voorlichting geeft over de gevaren van de dode hoek.