[{"id":"heiden_3schoonpuin","mediaItemID":"3589","type":"containermediaitem","title":"3 kuub container voor schoon puin","productImage":"/upload_mm/5/c/9/cid3589_A03c-icova-heiden-klein-kaal-m.jpg","price":"167.95","discount":"0.0","promo":"","wastetypeID":"3542","wastetype":"Schoon puin","description":"Schoon puin bestaat alleen uit steenachtig materiaal zoals bakstenen, tegels, plavuizen, beton- en betonresten en zand (maximaal 5%).","mostUsed":"false","callToOrder":"false","wasteTypeImage":"/upload_mm/5/7/c/cid3542_schoon_puin.png","productImage":"/upload_mm/5/c/9/cid3589_A03c-icova-heiden-klein-kaal-m.jpg","sizeImage":"/upload_mm/c/a/6/cid3520_A03c-icova-heiden-klein-kaal-m.jpg","size":"3.0"},{"id":"heiden_6schoonpuin","mediaItemID":"3599","type":"containermediaitem","title":"6 kuub container voor schoon puin","productImage":"/upload_mm/0/e/0/cid3599_A03c-icova-heiden-klein-kaal-m.jpg","price":"212.95","discount":"0.0","promo":"","wastetypeID":"3542","wastetype":"Schoon puin","description":"Schoon puin bestaat alleen uit steenachtig materiaal zoals bakstenen, tegels, plavuizen, beton- en betonresten en zand (maximaal 5%).","mostUsed":"false","callToOrder":"false","wasteTypeImage":"/upload_mm/5/7/c/cid3542_schoon_puin.png","productImage":"/upload_mm/0/e/0/cid3599_A03c-icova-heiden-klein-kaal-m.jpg","sizeImage":"/upload_mm/e/f/7/3521_vanderheiden-6m.png","size":"6.0"}]